Enquesta-opinió quant a la consulta del Ministeri d’Educació a les associacions de clàssiques

Aplec

El proppassat 18 de març, el Ministeri d’Educació, el transcurs d’una reunió telemàtica amb els representants d’associacions clàssiques, agrupades en la plataforma Escuela con Clásicos, va formular una sèrie de demandes i ens va demanar opinió sobre les matèries de clàssiques de cara a la redacció del Reial Decret d’Ensenyaments Mínims que caldrà que s’aprovi pròximament com a desenvolupament de la LOMLOE.

Aquesta consulta afecta els continguts, formulats en termes de competències, de les matèries de Cultura Clàssica, Llatí de 4t de l’ESO, i Grec i Llatí a Batxillerat. A més, se’ns va consultar la possibilitat de modificar o ampliar el nom de l’assignatura de Llatí de 4t de l’ESO per tal de fer-la més atractiva, segons van dir, a ulls d’estudiants que no vulguin fer més endavant el Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials, però que puguin estar-hi interessats.

Els integrants de la comissió d’Escuela con Clásicos que ens vàrem entrevistar amb el Ministeri, amb la col·laboració d’altres membres de la mateixa plataforma, hem elaborat una sèrie de documents que tracten de recollir tant les previsions de la LOMLOE com algunes possibles innovacions que han estat suggerides al llarg dels anys per part dels membres de les diferents associacions de Clàssiques i, finalment, els suggeriments que ens van fer des del Ministeri. Adjuntem els documents corresponents a cadascuna de les matèries o blocs de matèries.

Els interessats, tant en l’àmbit individual com d’agrupacions de persones, que desitgin aportar alguna modificació o suggeriment a aquestes propostes bàsiques, les podran fer arribar mitjançant el formulari al qual s’accedeix en el lligam adjunt.

En aquest formulari hi ha una pàgina dedicada a cada bloc de cada matèria. Es demana en cada cas si es desitja fer alguna aportació sobre aquell bloc d’aquella matèria. Si la resposta és afirmativa, s’obren les caselles corresponents per tal de fer els suggeriments; si la resposta és negativa, hom passa directament al següent apartat, i així fins al final.

La consulta sobre les possibles modificacions, o no, del nom de Llatí a 4t de l’ESO es troba al final de les qüestions sobre els blocs de contingut d’aquesta assignatura.

Els suggeriments s’han d’enviar abans del 17 d’abril de 2021 a les 24 h.

Som conscients que el termini és curt, i us en demanem disculpes, però la nova reunió amb el Ministeri està fixada per al 22 d’abril, i cal tenir un cert temps per tal de llegir i revisar totes les propostes que puguin arribar.

Accés a l’enquesta.