Grec. Denúncia

En aquesta pàgina trobareu una enquesta que podeu omplir per tal de fer-nos saber quina és la situació del Grec a Catalunya. Amb aquesta informació, l’APLEC mirarà de fer pressió al Departament d’Educació i interposarà totes les instàncies que calgui al servei d’Inspecció pertinent.